કલેક્ટર કચેરીઑ અને જિલ્લા પંચાયતઑમાં અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓનો વહીવટ થશે બંધ?

ગત ૧૫ ઓગસ્ટે CMએ કરેલ હતી જાહેરાત

કલેક્ટર કચેરીઑ અને જિલ્લા પંચાયતઑમાં અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓનો વહીવટ થશે બંધ?

mysamachar.in-ગાંધીનગર;

ગુજરાતમાં ખેતીની જમીનમાંથી બિનખેતી કરવા માટે અગાઉ ઘણી જટિલ પ્રક્રિયામાંથી અરજદારને  પસાર થવું પડતું હતું અને ટેબલે-ટેબલે વહીવટ કર્યા બાદ બિનખેતી પ્રકરણની ફાઇલ આગળ વધતી અને અંતે કલેક્ટર કચેરી ખાતે ફાઇનલ વહીવટ થયા બાદ બિનખેતીની ફાઇલ ક્લીયર થતી અને ફૂટના ભાવ પ્રમાણે  વહીવટ થતો હતો અને બિનખેતીના પ્રકરણમાં ભ્રષ્ટાચાર એ માજા મુક્તા વ્યાપક ફરિયાદ ઉઠવા પામી હતી તેવામાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યમાં બિનખેતી પરવાનગી-NA પ્રક્રિયા આગામી લાભ પાંચમથી ઓનલાઇન કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે,

મુખ્યમંત્રીએ સ્વાતંત્ર્ય દિન ૧પ-ઓગસ્ટે બિનખેતી પરવાનગી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ જાહેરાતને પગલે ગત ર૩-ઓગસ્ટથી અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવી ઓનલાઇન NA પ્રક્રિયાનો પાયલોટ પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.આ બે જિલ્લામાં છેલ્લા ૩ માસમાં ૧૦૦૦ જેટલી અરજીઓ ઓનલાઇન મળવાની સફળતાને પગલે હવે આગામી લાભ પાંચમથી સમગ્ર રાજ્યની જિલ્લા કલેકટર કચેરીઓમાં બિનખેતી પરવાનગી- NA પ્રક્રિયા ઓનલાઇન પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવશે, 

હવે બિનખેતી પરવાનગી NAની પ્રક્રિયા ઓનલાઇન થતાં અગાઉની જટિલ અને વિલંબકારી પ્રક્રિયામાં ઝડપ અને સરળતા આવતાં નાગરિકોને પારદર્શી પધ્ધતિએ ત્વરિત ઓનલાઇન NA પરવાનગી મળતી થશે.તેમજ રાજ્યની બધી જ જિલ્લા પંચાયતોમાં પણ આગામી મહિનાથી બિનખેતી પરવાનગી- NA પ્રક્રિયા ઓનલાઇન કરવાનો પણ નિર્ણય જાહેર કર્યો છે,

આ નિર્ણયના પગલે  હવે બિનખેતીની મંજૂરી ઘણી સરળ બનશે અને ભ્રષ્ટાચાર પર  પણ અંકુશ આવશે અને અરજદારને સરળતાથી બિનખેતીની મંજૂરી મળી જશે તેમજ અધિકારીઓમાં વહીવટ પણ બંધ થઈ જશે
 

આ ઓનલાઇન NAની નવી પધ્ધતિની વિશેષતાઓ
-આ ONLINE NA પરવાનગી માટે onlinerevenue@gujarat.gov.in પર અરજદારે બિનખેતી અરજી ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. 
-અરજદારે માત્ર અરજી અને સોગંધનામુ ONLINE અપલોડ કરવાનું છે. 
-અરજી સાથે કોઇ પુરાવા, ૭/૧૨, હક્કપત્રક, ઝોનિંગ, F – ફોર્મ, હુકમો રજુ કરવાના રહેશે નહિ. 
-અરજી ફી (પ્રતિ ચો.મી. ૫૦ પૈસા) ઓનલાઇન પેમેન્ટથી ભરી શકાશે.  
-ખાસ જરૂરીયાતના કિસ્સામાં જ અને તે પણ ઓનલાઇન જ અભિપ્રાય મંગાવવામાં આવશે. 
-કેસની વિગતો માટે IRCMS (ઇન્ટીગ્રેટેડ રેવન્યુ કેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ) પરથી જ ઓનલાઇન ડેટા મેળવાશે. 
-અરજી સ્વીકાર, અરજી ફી ભર્યા સમયે, મંજુર / નામંજુરના કિસ્સામાં SMS અને E-MAIL થી અરજદારને જાણ થશે. 
-અરજી માત્ર ૩ ટેબલ પર જશે. – (ONLINE) – ચિટનિશ – અધિક નિવાસી કલેક્ટર – કલેક્ટર 
-જો કોઇ કેસ ન હોય અને ટાઇટલ ક્લિયર હોય તો મહત્તમ ૧૦ દિવસમાં બિનખેતી પરવાનગી મળશે. (ગ્રીન ચેનલ) 
-ખાસ કિસ્સામાં અભિપ્રાય મેળવવાનો થતો હોય તો મહત્તમ ૩૦ દિવસમાં નિર્ણય થશે.(યલો ચેનલ) 
-સરકારી જમીન, સરકારનું હિત સમાયેલું જણાય અને મલ્ટિપલ પ્રોસિડિંગ્સ વાળા કિસ્સામાં કાયદા મુજબ મહત્તમ ૯૦ દિવસમાં નિર્ણય થશે.
-રૂપાંતર કર, વિશેષધારો, લોકલ ફંડ, શિક્ષણ ઉપકર વગેરે ઓનલાઇન ઇ-પેમેન્ટથી જ ભરી શકાશે