કુરંગા દેવળીયા નેશનલ હાઈવે પ્રશ્નો અંગે અધિકારીઓ સાથે સ્થળ મુલાકાતે સાંસદ પૂનમબેન માડમ

રજુ થયેલ પ્રશ્નો મુશ્કેલીઓનો ઝડપી યોગ્ય ઉકેલ લાવવા સાંસદ પૂનમબેન માડમએ સુચના આપી

કુરંગા દેવળીયા નેશનલ હાઈવે પ્રશ્નો અંગે અધિકારીઓ સાથે સ્થળ મુલાકાતે સાંસદ પૂનમબેન માડમ

Mysamachar.in-દેવભૂમિ દ્વારકા:

જામનગર દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં કુરંગા-દેવળીયા નેશનલ હાઈવે નં.151–એ નો ચાલી રહેલ નિર્માણ પ્રોજેકટમાં ખંભાળીયાથી કુરંગા સુધીના રસ્તાની બન્ને બાજુના ઘણા ગામોના ખેડૂતોની જમીન સંપાદન, ડીવાઈકર, નાળા-પુલીયા, સર્વીસ રોડ, પાણીના નિકાલ વિગેરે સુવિધાઓ અને મુશ્કેલીઓ બાબતેના પ્રશ્નો વડત્રા, દાત્રાણા, હંજડા૫ર, ધંધુસર, રાણ વિગેરે ગામના ખેડૂતો દ્વારા સાંસદ પૂનમબેન માડમ સમક્ષ રજુ થતા આ પ્રશ્નો અંગે જાત માહિતી મેળવવા અને પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ ઝડપી લાવી શકાય તે માટે કલેકટર, દેવભૂમિ દ્વારકા અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરીટીના અધિકારીઓ સાથે સબંધીત ગામોના ખેડૂતોની ઉપસ્થિતીમાં સંયુકત સ્થળ વિઝીટ કરી, પરામર્શ બેઠકમાં વિગતે ચર્ચા-વિચારણા કરી રજુ થયેલ પ્રશ્નો મુશ્કેલીઓનો ઝડપી યોગ્ય ઉકેલ લાવવા સાંસદ પૂનમબેન માડમએ સુચના આપી છે.