દેવભૂમિ દ્વારકા:કુરંગા નજીક આવેલ RSPL ઘડી કંપનીમાં લાગી ભીષણ આગ,દુર દુર સુધી દેખાયા ધુમાડાના ગોટાઓ,સ્થાનિક ફાયર ફાઈટર સહીત ખાનગી કંપનીઓના ફાયર ફાઈટર પણ આગ બુઝાવવા ઘટનાસ્થળે

આગ નો વિડીયો જોવા ક્લીક કરો

દેવભૂમિ દ્વારકા:કુરંગા નજીક આવેલ RSPL ઘડી કંપનીમાં લાગી ભીષણ આગ,દુર દુર સુધી દેખાયા ધુમાડાના ગોટાઓ,સ્થાનિક ફાયર ફાઈટર સહીત ખાનગી કંપનીઓના ફાયર ફાઈટર પણ આગ બુઝાવવા ઘટનાસ્થળે