રાજ્યની નગરપાલિકાઓ દ્વારા વસુલવામાં આવતા ટેક્ષ-કરવેરામાં રાહત આપતી ‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રોત્સાહક વળતર યોજના વધુ બે મહિના માટે લંબાવવાનો નિર્ણય

મુખ્યમંત્રીએ કર્યો નિર્ણય

રાજ્યની નગરપાલિકાઓ દ્વારા વસુલવામાં આવતા ટેક્ષ-કરવેરામાં રાહત આપતી ‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રોત્સાહક વળતર યોજના વધુ બે મહિના માટે લંબાવવાનો નિર્ણય

Mysamachar.in-ગાંધીનગર:

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના નગરોમાં વસવાટ કરતા નાગરિકો-નગરજનો માટે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના આ વર્ષે શરૂ કરેલી ‘‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રોત્સાહક વળતર’’ યોજના  જૂન અને જૂલાઇ એમ વધુ બે મહિના લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે, મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યની નગરપાલિકાઓ દ્વારા નગરજનોને પૂરી પાડવામાં આવતી વિવિધ માળખાકીય સેવાઓના કર-વેરા જેમાં મિલ્કત વેરો, સામાન્ય પાણી વેરો, ખાસ પાણી વેરો, દિવાબત્તી (લાઇટ) વેરો, ગટરવેરો વગેરે વેરાઓની ચૂકવણીમાં નાગરિકોને સરળતા અને પ્રોત્સાહન આપવા આ નવતર અભિગમ અપનાવ્યો છે,

ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ યોજના અન્વયે એવો નિર્ણય કર્યો છે કે, નાણાંકીય વર્ષ 2022/23 ની વેરાની રકમ જો નાગરિકો તા. 30/06/2022 સુધીમાં એડવાન્સ ભરપાઇ કરે તો તેમને 7% વળતર આપવામાં આવશે.વેરાની રકમ મોબાઇલ એપ કે ઇ-નગરના ઓનલાઇન પોર્ટલ મારફતે તા.30-જૂન-2022 સુધીમાં ભરપાઇ કરનારા નાગરિકોને વધારાનું 5% વળતર અપાશે. એટલે કે, ડિઝીટલ ટ્રાન્ઝેકશન કરનારા નાગરિકોને કુલ 12% વળતરનો લાભ મળશે

તદઅનુસાર, નાણાંકીય વર્ષ 2022/23 ની વેરાની રકમ તા. 1-જુલાઇ-2022 થી તા.31-લાઇ-2022 સુધીમાં એડવાન્સ ભરપાઇ કરનારા નાગરિકોને 5% વળતર મળવાપાત્ર થશે, આ જ સમયગાળા દરમ્યાન ઇ-નગર મોબાઇલ એપ કે ઇ-નગરના ઓનલાઇન સિટીઝન પોર્ટલ મારફતે વેરાની રકમ ભરનારા લોકોને વધુ 5% વળતર મળવાપાત્ર રહેશે. મુખ્યમંત્રી પટેલે રાજ્યની નગરપાલિકાઓની  આવકમાં વધારો થાય સાથો સાથ કરદાતાઓને પણ કરવેરાની રકમ ભરવામાં સરળતા રહે અને પ્રોત્સાહન મળે તેવા ઉદાત્ત ભાવથી આ ‘‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રોત્સાહક વળતર યોજના’’નો અમલ વધુ બે મહિના લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.