ભાવનગર

લુંટ,હત્યાના ગુન્હાને અંજામ આપનાર ગેંગ પોલીસના સકંજામાં..

લુંટ,હત્યાના ગુન્હાને અંજામ આપનાર ગેંગ પોલીસના સકંજામાં..

મોબાઈલ બંધ કરી ગુન્હાને અંજામ આપતા..

જ્યારે જીતુ વાઘાણીને કરવો પડ્યો આવો ખુલાસો

જ્યારે જીતુ વાઘાણીને કરવો પડ્યો આવો ખુલાસો

પુત્રના કોપીકેસનો મામલો

૫૦૦ના દરની ૪૨ જાલીનોટો ઝડપાઇ

૫૦૦ના દરની ૪૨ જાલીનોટો ઝડપાઇ

સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ એક રેકેટ

દારૂનો કેસ ન કરવા માટે ૨૫૦૦૦ લેતા જમાદાર રંગે હાથ ઝડપાયા

દારૂનો કેસ ન કરવા માટે ૨૫૦૦૦ લેતા જમાદાર રંગે હાથ ઝડપાયા

પોલીસનો વધુ એક ભ્રષ્ટાચાર સામે આવ્યો