જામનગર: જાણો ૭ થી ૯ વાગ્યા સુધીમાં આ ત્રણ બેઠકો પર કેટલું થયું મતદાન..?

વિગત જાણવા ક્લીક કરો

જામનગર: જાણો ૭ થી ૯ વાગ્યા સુધીમાં આ ત્રણ બેઠકો પર કેટલું થયું મતદાન..?

Mysamachar.in-જામનગર:

જામનગર લોકસભાની ૭૬-કાલાવડ બેઠક પર ૧૧.૦૬%, ૭૭-જામનગર બેઠક પર ૮.૨%, ૭૮-જામનગર બેઠક પર ૬.૯૮% જેવુ સરેરાશ મતદાન યોજાયું છે.