જામનગર:બે દિવસની બેંક હડતાલ:કરોડોનું ક્લીયરિંગ થશે ઠપ્પ...

કેન્‍દ્ર સરકાર તરફથી  બેંક કર્મચારીઓના પગારમાં માત્ર બે ટકા જેટલો નજીવો વધારો જે બેંક કર્મચારીઓને મંજુર ના હોય ઉપરાંત પગાર વધારા સહિતની બેંકકર્મચારીઓની લાંબા સમયની પડતર  માંગણીઓ બાબતે યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેન્‍ક યુનિયનના નેજા હેઠળ આજથી  બે દિવસ  એટલે કે બુધવાર અને ગુરુવાર નારોજ રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કોના બેન્‍ક કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતરીજઈ   અને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે.. આજે રાજ્યના દરેક જીલ્લામથકો એ  બેન્‍કની વિવિધ  શાખાઓ સામે બેન્‍ક કર્મચારીઓ એકઠા સરકારની નીતિરીતિ ની ટીકા કરવા  દેખાવો અને સૂત્રોચારો કરી વિરોધ પ્રગટ કરી રહ્યા છે.

જામનગર:બે દિવસની બેંક હડતાલ:કરોડોનું ક્લીયરિંગ થશે ઠપ્પ...

કેન્‍દ્ર સરકાર તરફથી  બેંક કર્મચારીઓના પગારમાં માત્ર બે ટકા જેટલો નજીવો વધારો જે બેંક કર્મચારીઓને મંજુર ના હોય ઉપરાંત પગાર વધારા સહિતની બેંકકર્મચારીઓની લાંબા સમયની પડતર  માંગણીઓ બાબતે યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેન્‍ક યુનિયનના નેજા હેઠળ આજથી  બે દિવસ  એટલે કે બુધવાર અને ગુરુવાર નારોજ રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કોના બેન્‍ક કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતરીજઈ   અને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે.. આજે રાજ્યના દરેક જીલ્લામથકો એ  બેન્‍કની વિવિધ  શાખાઓ સામે બેન્‍ક કર્મચારીઓ એકઠા સરકારની નીતિરીતિ ની ટીકા કરવા  દેખાવો અને સૂત્રોચારો કરી વિરોધ પ્રગટ કરી રહ્યા છે.

આજથી થી બે દિવસની બેંક હડતાલમાં જામનગર જીલ્લાની રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કોના  ૫૦૦૦ જેટલા કર્મચારીઓ પણ હડતાલમાં જોડાયા છે..બે દિવસ સુધી જામનગરમાં બેન્કોમાં હડતાલ થી કરોડો રૂપિયાની ક્લીયરિંગ ઠપ્પ થઇ જશે..જેને કારણે વેપારીવર્ગ સહિતના લોકોને બે દિવસ ની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે..જામનગરના બેંક કર્મચારીઓં યુનાઇટેડ ફોરમઓફ બેંક યુનિયન્સના સમર્થનમાં આજે સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે રણજીતરોડ પર આવેલ યુકો બેંક ખાતે એકઠા થઇ અને સૂત્રોચારો કરી વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો..