જામનગર વોર્ડ નંબર 1 માં કોંગ્રેસની પેનલ  વિજેતા

જામનગર વોર્ડ નંબર 1 માં કોંગ્રેસની પેનલ  વિજેતા

Mysamachar.in-જામનગર

જામનગર વોર્ડ નંબર 1માં કોંગ્રેસની આખી પેનલ વિજેતા થઈ છે.

-નુરમામદ પલેજા
-કાસમ જીવાભાઈ જોખીયા
-સમજુબેન તેજસીભાઈ પારિયા
-જુબેદાબેન ઇલ્યાસભાઈ નોતિયાર