જામનગર પોલીસ વિભાગમાં ફરી આવી રહ્યા છે આ બે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર...

જામનગર પોલીસ વિભાગમાં ફરી આવી રહ્યા છે આ બે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર...

Mysamachar.in-જામનગર:

જામનગર પોલીસ વિભાગમાં થોડા વર્ષો પૂર્વે પીએસઆઈ તરીકે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરીને બદલી પામેલા બે પીએસઆઈ ને પી.આઈ નું પ્રમોશન મળ્યા બાદ એક મોરબી અને એક કચ્છ જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા બને પોલીસ ઇન્સ્પેકટરો જામનગરને પરત મળ્યા છે, ગઈકાલે રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોની બદલીમાં અગાઉ જામનગર કાબિલેદાદ ફરજ બજાવી ચુકેલા એસ.એન.સાટી (સલીમ સાટી) અને એમ.જે.જલુ ને ફર્રી જામનગર મુકવામાં આવ્યા છે, બન્ને પોલીસ ઇન્સ્પેકટરો જામનગરમાં હાજર થયા બાદ જીલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા બન્નેને પોલીસસ્ટેશનની ફાળવણી કરવામાં આવશે.