Tag: SPORT DEPARTMENT

જામનગર
જામનગરમાં દલિત ખેલાડીઓ પાછળ ૧.૭૭ કરોડનો ખર્ચ,પરિણામ શૂન્ય

જામનગરમાં દલિત ખેલાડીઓ પાછળ ૧.૭૭ કરોડનો ખર્ચ,પરિણામ શૂન્ય...

અધિકારીઓએ ગાઇડલાઇનનું જુદું અર્થઘટન કર્યું