Tag: PGVCL

જામનગર
જામનગર PGVCL અધિક્ષક ઈજનેરનું સ્વૈચ્છીક રાજીનામું સ્વીકારાયું

જામનગર PGVCL અધિક્ષક ઈજનેરનું સ્વૈચ્છીક રાજીનામું સ્વીકારાયું

અધિક્ષક ઈજનેર તરીકે ભાવનગરના એસ.આર.રાડાની નિમણૂક

જામનગર
કોરોના ઈફેક્ટ: જામનગર PGVCLમા 50  ટકા સ્ટાફનો ઘટાડો

કોરોના ઈફેક્ટ: જામનગર PGVCLમા 50  ટકા સ્ટાફનો ઘટાડો

કર્મચારીઓને એક દિવસની રજા એક દિવસ ફરજના આદેશ

જામનગર
PGVCL ના નાયબ ઇજનેરની જોહુકમી સામે બોસ "લાચાર"

PGVCL ના નાયબ ઇજનેરની જોહુકમી સામે બોસ "લાચાર"

ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળના હોદેદારો દ્વારા રજૂઆત

જામનગર
PGVCLના અધિક્ષક ઈજનેર  A.K.મહેતાએ આપ્યું સ્વૈચ્છીક રાજીનામુ...

PGVCLના અધિક્ષક ઈજનેર A.K.મહેતાએ આપ્યું સ્વૈચ્છીક રાજીનામુ...

શા માટે સ્વૈચ્છીક નિવૃત્તિ જાહેર કરી વાંચો

જામનગર
વીજ વિભાગ સામે ગ્રાહકો જંગ છેડી શકે...

વીજ વિભાગ સામે ગ્રાહકો જંગ છેડી શકે...

જાગૃત નાગરિકો અને સંસ્થાઓ આગળ આવે...

જામનગર
ફોલ્ટ અને ફેઇલની રમતોમા રોટલા શેકતા PGVCL ના કરતબખોર

ફોલ્ટ અને ફેઇલની રમતોમા રોટલા શેકતા PGVCL ના કરતબખોર

રોજના ૧૦૦ ટ્રાન્સફોર્મર બગડે છે કે નકામા થઇ જાય છે

જામનગર
વીજચેકીંગમા લાખના બાર હજાર.!

વીજચેકીંગમા લાખના બાર હજાર.!

હોંશે-હોંશે પ્રજાના નાણાનો ધુમાડો