ભાણવડની ખાનગી મેટરનીટી હોસ્પિટલનું સોનોગ્રાફી મશીન સીલ કરવામાં આવ્યું કારણ કે..

જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીએ શું કરી તાકીદ

ભાણવડની ખાનગી મેટરનીટી હોસ્પિટલનું સોનોગ્રાફી મશીન સીલ કરવામાં આવ્યું કારણ કે..

Mysamachar.in-દેવભૂમિ દ્વારકા

ગર્ભસ્થ શિશુના જાતિ પરિક્ષણ અટકાવવા અને સમાજમાં પુરૂષ અને સ્ત્રીનું પ્રમાણ સમતોલ જળવાઈ રહે તે હેતુથી ભારત સરકાર દ્વારા “પી.સી. એન્ડ પી.એન.ડી.ટી. એકટ, 1994” ઘડવામાં આવેલ છે અને સમગ્ર દેશમાં તેના અમલીકરણ કરવામાં આવી રહેલ છે. આ અધિનિયમ અંતર્ગત સગર્ભા સ્ત્રીઓની સોનોગ્રાફી કરતા પૂર્વે ડોકટરએ સરકાર દ્વારા નકકી કરેલ નિયત નમુનાવાળા ફોર્મ-એફ ભરવાના થાય છે અને કોઈ પણ જાતની ક્ષતિ વગર આનુષાંગીક રેકર્ડ નિભાવવાના થાય છે.

એવામાં દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લાના ભાણવડ તાલુકામાં પી.સી. એન્ડ પી.એન.ડી.ટી. એકટ હેઠળ નોધાયેલ ડો.નિશિત આર. મોદી સંચાલિત મોદી હોસ્પિટલ એન્ડ મેટરનીટી હોમ હોસ્પિટલમાં વિઝીટીંગ સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાંત ડો.નિલેષ ગોરાણીયાને સોનોગ્રાફી મશીનનો ઉપયોગ કરવા અગાઉ મંજુરી આપેલ હતા. કાયદા હેઠળ સોનોગ્રાફી કરતી વખતે ડો.નિલેષ ગોરાણીયા દ્વારા ભરવામાં આવેલ ફોર્મ-એફ અને નિભાવવામાં આવતા રેકર્ડમાં ક્ષતિઓ જણાતા જિલ્લા દેવભૂમિ દ્વારકાના જિલ્લા એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી અને કલેકટર ડો.નરેન્દ્રકુમાર મીનાની સૂચના અન્વયે તા.03/04/2021 ના રોજ સબ ડીસ્ટ્રીકટ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી અને તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર-ભાણવડ દ્વારા પંચોને સાથે રાખી ક્ષતિઓ વાળા રેકર્ડ જપ્ત કરી મોદી હોસ્પિટલ એન્ડ મેટરનીટી હોમના સોનોગ્રાફી મશીન સીલ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ વિઝીટીંગ સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાંત ડો.નિલેષ ગોરાણીયાને મોદી હોસ્પિટલમાં સોનોગ્રાફી મશીનના ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવેલ છે.

પી.સી. એન્ડ પી.એન.ડી.ટી. એકટ-1994 અંતર્ગત જિલ્લામાં નોંધાયેલ સરકારી-બિનસરકારી ડોકટરઓને પી.સી. એન્ડ પી.એન.ડી.ટી. એકટ હેઠળ થયેલ જોગવાઈઓ નિયમોના ચુસ્તપણે અમલીકરણ કરવા જિલ્લા દેવભૂમિ દ્વારકાના જિલ્લા એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી અને મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો.આર.બી. સુતરીયાની યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.