દેવભૂમિદ્વારકા:સલાયામાં થી કરોડોની કિમતનું હેરોઈન ડ્રગ્સ ઝડપાયું,ગુજરાત ATS નું ઓપરેશન

હાલ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે,

દેવભૂમિદ્વારકા:સલાયામાં થી કરોડોની કિમતનું હેરોઈન ડ્રગ્સ ઝડપાયું,ગુજરાત ATS નું ઓપરેશન

દેવભૂમિદ્વારકા:સલાયામાં થી કરોડોની કિમતનું હેરોઈન ડ્રગ્સ ઝડપાયું હોવાના અહેવાલ હાલ મળી રહ્યા છે,ગુજરાત ATS ની ટીમ એ ચોક્કસ બાતમીના આધારે  આ  ઓપરેશન  પાર પાડીને કરોડોની કીમતનું ચાર કિલો જેટલો ડ્રગ્સ  નો જથ્થો કબજે કર્યો છે,વધુ તપાસ  હાલ ચાલી રહી છે,પણ આ ઓપરેશન થી ગુજરાત ATS ની ટીમ ને  એક મોટી સફળતા મળી  છે