જામનગર

રેશનકાર્ડમા અમને શુ મળે.? દુકાનદારનો જવાબ…જાણવુ હોય તો કલેક્ટર પાસે જાવ.!

રેશનકાર્ડમા અમને શુ મળે.? દુકાનદારનો જવાબ…જાણવુ હોય તો...

નાગનાથ ગેઇટ વિસ્તારના અરજદારે DSO ને અરજી અને....

જામનગરમાં બાળલગ્ન થતા અટકાવવામાં આવ્યા, કન્યા 14 વર્ષની જયારે વરરાજા 20 વર્ષના..

જામનગરમાં બાળલગ્ન થતા અટકાવવામાં આવ્યા, કન્યા 14 વર્ષની...

જો બાળ લગ્ન થતા હોય તો કોને કરશો જાણ..

6 વાગ્યા સુધીનું અપડેટ, ગ્રામીણ વિસ્તારની ચૂંટણીઓમાં જબ્બર મતદાન કોને થશે ફાયદો કોને થશે નુકસાન.?

6 વાગ્યા સુધીનું અપડેટ, ગ્રામીણ વિસ્તારની ચૂંટણીઓમાં જબ્બર...

ગત વખતના સમીકરણો અને આ વખતના સમીકરણોમાં ઘણો ફરક છે..માટે 

જામનગર જીલ્લામાં 50 ટકાને આંબી ગયું મતદાન 

જામનગર જીલ્લામાં 50 ટકાને આંબી ગયું મતદાન 

સતાવાર આંકડા એકમાત્ર અહી 

પુરવઠાનુ વધુ એક જુઠ, આવશ્યક ચીજવસ્તુના જથ્થાની જાળવણી…વિતરણ..તપાસણી, નિયમન નો કચેરીનો ઉદેશ છે પરંતુ......!

પુરવઠાનુ વધુ એક જુઠ, આવશ્યક ચીજવસ્તુના જથ્થાની જાળવણી…વિતરણ..તપાસણી,...

2 ઇન્સ્પેક્ટરો કે DSO હેડક્લાર્ક અને ક્લાર્ક ફરજ બજાવવાના અને નહી બજાવાના બંને સાઇડના...

ત્રણ-ત્રણ વર્ષથી પ્રગતિમા છે....! આવા સરકારી જવાબનો મતલબ શુ?

ત્રણ-ત્રણ વર્ષથી પ્રગતિમા છે....! આવા સરકારી જવાબનો મતલબ...

ગતિશીલ ગુજરાતમાં વિકાસ કામોમાં થતા બિનજરૂરી વિલંબ અંગે કો'ક તો રસ લો.....!!!