જો તમારી પાસે છે માં અમૃતમ વાત્સલ્ય કાર્ડ તો આ સમાચાર તમારા માટે છે મહત્વના

રાજ્યના આરોગ્યમંત્રીએ ટવીટરના માધ્યમથી આપી જાણકારી

જો તમારી પાસે છે માં અમૃતમ વાત્સલ્ય કાર્ડ તો આ સમાચાર તમારા માટે છે મહત્વના

Mysamachar.in-ગાંધીનગર

રાજ્ય સરકાર દ્વારા “આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના”, “મા” યોજના અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના અંતર્ગત નિયત માપદંડો ધરાવતા પરિવારોને કુટુંબદીઠ વાર્ષિક રૂ. 5 લાખ સુધીનું આરોગ્ય કવચ વિનામૂલ્ય પૂરું પાડવામાં આવે છે. મા, મા વાત્સલ્ય કાર્ડ ધરાવતા લાભાર્થીઓ યોજના અંતર્ગત જોડાયેલી, માન્યતા મેળવેલી કોઇપણ સરકારી, ટ્રસ્ટ સંચાલિત,ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર મેળવી શકે છે. ભારત સરકારની જોગવાઈઓ મુજબ સમગ્ર રાજ્યમાં “મા-અમૃતમ” અને “મા-અમૃતમ્ વાત્સલ્ય” યોજનાના લાભાર્થીઓને અગાઉ આખા પરિવારદીઠ એક કાર્ડ આપવામાં આવતું હતું. તેના બદલે હવે દરેક લાભાર્થીને વ્યક્તિગત ઓળખકાર્ડ આપવામાં આવશે.

જેમ કે એક પરિવારમાં 5 વ્યક્તિ હોય તો આ પહેલાં 5 વ્યક્તિ વચ્ચે એક જ કાર્ડ હતું. હવે પરિવારના પાંચ જણને અલગ અલગ વ્યક્તિગત કાર્ડ આપવામાં આવશે જેથી તેના ઉપયોગમાં સરળતા રહેશે. હાલમાં રાજ્યની સરકારી હોસ્પિટલ, CHC, PHC માં નવા કાર્ડ કાઢવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે, તેથી બધા લાભાર્થી નવા કાર્ડ આ હોસ્પિટલોમાંથી કઢાવી શકશે. જ્યાં સુધી નવું કાર્ડ કાઢવામાં ના આવે ત્યાં સુધી જૂના કાર્ડ પરનો લાભ પહેલાંની જેમ જ ચાલુ રહેશે, જેથી કોઇની સારવાર અટકશે નહીં. “મા” યોજનાના દરેક લાભાર્થી આ માર્ગદર્શન પ્રમાણે કાર્યવાહી કરશે અને દરેક લાભાર્થી નવું કાર્ડ તાત્કાલિક મેળવી લેશે, જેથી જરૂરિયાત પ્રમાણે રૂ. 5 લાખ સુધીની સારવાર વિનામૂલ્ય મેળવી શકશે.