જુનાગઢ

પ્રેમી યુગલની કુહાડીના ઘા ઝીંકી હત્યા

પ્રેમી યુગલની કુહાડીના ઘા ઝીંકી હત્યા

ચાર મહિના અગાઉ યુગલે કર્યા હતા પ્રેમલગ્ન

પેટનો ખાડો બુરવા  સામે આવેલ આ કિસ્સો વિચારતા કરી દે તેવો

પેટનો ખાડો બુરવા સામે આવેલ આ કિસ્સો વિચારતા કરી દે તેવો

પરોઠા હાઉસના તાળા તૂટ્યાં, કોઈ વસ્તુની ચોરી નહીં

લોકડાઉન વચ્ચે બંધ મીલમાં થી લાખોનો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો 

લોકડાઉન વચ્ચે બંધ મીલમાં થી લાખોનો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો 

અહી દારુ પહેલા થી જ હતો કે હમણાં આવ્યો તે સવાલ

પોલીસે કોથળો ખોલ્યો ને 100 તલવારો નીકળી

પોલીસે કોથળો ખોલ્યો ને 100 તલવારો નીકળી

કટલેરીહોવાનું કહેતા હતા પણ નીકળી તલવારો.

પુત્ર ઇચ્છા પૂર્ણ ન થતાં પિતાએ 3 દીકરીની હત્યા કરી આપઘાત કર્યો

પુત્ર ઇચ્છા પૂર્ણ ન થતાં પિતાએ 3 દીકરીની હત્યા કરી આપઘાત...

ચોથું સંતાન દીકરી આવતાં ભર્યું પગલું !