ગોધરા

પત્ની પર શંકા કરવી પતિને ભારે પડી, પત્નીએ જ પતિનું પૂરું કરી દીધું..

પત્ની પર શંકા કરવી પતિને ભારે પડી, પત્નીએ જ પતિનું પૂરું...

ગુપ્તભાગે લાકડાના ફટકા મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો

ખાનગી બસ પલ્ટી,35 મુસાફરો થયા ઈજાગ્રસ્ત 

ખાનગી બસ પલ્ટી,35 મુસાફરો થયા ઈજાગ્રસ્ત 

ઉતરપ્રદેશથી મજુરો ભરાઈ ને આવી રહી હતી બસ