ગાંધીનગર

રાજ્યસરકારની જાહેરાત, શું મળી છૂટ અને શું પ્રતિબંધ

રાજ્યસરકારની જાહેરાત, શું મળી છૂટ અને શું પ્રતિબંધ

આવતીકાલથી પાન માવાની દુકાનો પણ કાલથી ખુલી જશે

લોકડાઉન દરમિયાન ડ્રોનનો ઉપયોગ પોલીસને ફળ્યો...

લોકડાઉન દરમિયાન ડ્રોનનો ઉપયોગ પોલીસને ફળ્યો...

ડ્રોનના માધ્યમથી 13 હજારથી વધુ ગુન્હા થયા દાખલ

લોકડાઉનમા અન્ય રાજ્યમાં ફસાયેલા લોકો માટે સરકાર આગળ આવી 

લોકડાઉનમા અન્ય રાજ્યમાં ફસાયેલા લોકો માટે સરકાર આગળ આવી 

મુખ્યમંત્રી સચિવ અશ્વિનીકુમારે યોજેલી પત્રકાર પરિષદમાં કરેલી જાહેરાત

રાજ્યના 30 જિલ્લામાં કોરોનાનો ચેપ ફેલાયો

રાજ્યના 30 જિલ્લામાં કોરોનાનો ચેપ ફેલાયો

સાવચેતી હજુ પણ એટલી જ જરૂરી 

રાજ્યમાં નવા 127 કેસો સાથે આંકડો 2066

રાજ્યમાં નવા 127 કેસો સાથે આંકડો 2066

ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો

રાજ્યમાં આજે નવા 108 કેસો સાથે આંકડો 1800 ને પાર

રાજ્યમાં આજે નવા 108 કેસો સાથે આંકડો 1800 ને પાર

ઘરમાં રહો, બિનજરૂરી ના નીકળો બહાર