ભરૂચ

..તો ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી જ હટાવી દેવી જોઈએ

..તો ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી જ હટાવી દેવી જોઈએ

જાણો કોણે કર્યું આ નિવેદન

ભાજપના સાંસદ ના બોલ..શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં શિક્ષકોનું થાય છે શોષણ..!!

ભાજપના સાંસદ ના બોલ..શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં શિક્ષકોનું થાય...

વિવાદિત નિવેદનો માટે જાણીતા છે નેતા