નવરાત્રી વેકેશન રાજ્યસરકારની જાહેરાત 7 દિવસનું રહેશે વેકેશન

સરકારમાં સંકલનનો અભાવ આવ્યો સામે

નવરાત્રી વેકેશન રાજ્યસરકારની જાહેરાત 7 દિવસનું રહેશે વેકેશન

નવરાત્રી વેકેશનને લઈને અત્યરે શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ પત્રકારપરિષદ સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે નવરાત્રીનું વેકેશન તા.10/10 થી 17/10 સુધી એમ સાત દિવસનું રહેશે,જયારે દિવાળીનું વેકેશન સાત દિવસ ટુંકાવાશે