Category: હાલાર - અપડેટ

જામનગરમાં ફુડ ચેકીંગના નાટક ‘10 %’ પણ તપાસ નહીં..

જામનગરમાં ફુડ ચેકીંગના નાટક ‘10 %’ પણ તપાસ નહીં..

ચોક્કસ વિસ્તારોમાં જ ચેકીંગ અન્યત્ર રામરાજ..

જામનગર જિલ્લાના ૧૦ PSI અને ૧ PI ની બદલી...

જામનગર જિલ્લાના ૧૦ PSI અને ૧ PI ની બદલી...

જાણો કોણ ક્યાં મુકાયું..

RTO ની સ્કુલવાહનો પર તવાઈ..

RTO ની સ્કુલવાહનો પર તવાઈ..

ત્રણ ટીમોનું વહેલીસવારે ચેકિંગ..