બનાસકાંઠા

એક જ પરિવારના ૪ સભ્યોની ઘાતકી હત્યા..

એક જ પરિવારના ૪ સભ્યોની ઘાતકી હત્યા..

પૈસાની લેવડ-દેવડનું કારણ...  

ત્રિપલ સવાર બાઇકનો અકસ્માત ૩ ના મોત...

ત્રિપલ સવાર બાઇકનો અકસ્માત ૩ ના મોત...

જાણો ક્યાંની ઘટના...  

વડોદરા જતી લક્ઝરી બસ પલ્ટી ૩૦થી વધુ ઇજાગ્રસ્ત

વડોદરા જતી લક્ઝરી બસ પલ્ટી ૩૦થી વધુ ઇજાગ્રસ્ત

ડ્રાઇવરે સ્ટિયરીંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા..

બોગસ કોલ લેટર બનાવી આપી LRDની પરિક્ષા

બોગસ કોલ લેટર બનાવી આપી LRDની પરિક્ષા

પરિક્ષા આપ્યા બાદ તંત્રને આવ્યું ધ્યાને

bg
જુઓ VIDEOમાં મંત્રી કઈ રીતે પડી ગયા..

જુઓ VIDEOમાં મંત્રી કઈ રીતે પડી ગયા..

ના.મુખ્યમંત્રી પણ હતા હાજર