આણંદ

ઝડપાયા એવા તસ્કરો જે માત્ર પાન મસાલાની દુકાનોને બનાવતા હતા નિશાન,

ઝડપાયા એવા તસ્કરો જે માત્ર પાન મસાલાની દુકાનોને બનાવતા...

13 જેટલી ઘરફોડ ચોરીઓ કરનાર ગેંગને ઝબ્બે કરતી પોલીસ

મરચી અને રીંગણી સાથે ગાંજાનું વાવેતર પણ...

મરચી અને રીંગણી સાથે ગાંજાનું વાવેતર પણ...

એસઓજીએ બાતમીના આધારે દરોડા પાડ્યા 

કારની આવી હાલત જોઈ છે.?

કારની આવી હાલત જોઈ છે.?

આ છે અહીની ઘટના...