પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ શેના "નિયંત્રણ" કરે છે.?

પર્યાવરણ તો ધુળધાણી થઇ ગયુ

પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ શેના "નિયંત્રણ" કરે છે.?

Mysamachar.in-જામનગર:

ગુજરાત પ્રદુષણ નિયંત્રણ બોર્ડ શેનુ નિયંત્રણ કરે છે તેવો પ્રશ્ર્ન જાણકારો કરે છે કેમકે પર્યાવરણ તો ઉતરોતર બગડતુ જાય છે, જ્યા ત્યા કારખાના ઘર દુકાન ઉત્પાદન સ્થળ સહિતના મળી કેમીકલ વેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ હોટલ વેસ્ટ જોખમી ગેસના વેસ્ટ વાહનોના ધુમાડા  સોલીડ વેસ્ટ ઇ-વેસ્ટ   બાયો વેસ્ટ વગેરે તો( વસતી વિકાસ ધંધા માંગ વગેરે વધતા ) વધતા જ જાય છે, આ વેસ્ટથી દરિયા સહિત ની કુદરતી સંપદા બગડતી જ રહી છે, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની મુખ્ય કામગીરી પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અને પર્યાવરણની ગુણવત્તાના રક્ષણની છે તે મુજબ કામ થાય છે કે કેમ તેની સઘન  સમીક્ષા થવી જોઇએ,

કાયદાઓના અસરકારક અમલીકરણ દ્વારા રાજ્યમાં ગુણવત્તાસભર ઉત્તમ પર્યાવરણ જાળવવા સર્વાંગી પ્રયાસો કરવાની તાતી જરૂર છે, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે ટેકનોલોજીકલ સિદ્ધિ અને આર્થિક પાસા તથા પર્યાવરણીય સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને સંભવતઃ તમામ પ્રયાસો હાથ ધરવાં. આ ઉદ્દેશ નિષ્કર્ષણ (નિકાલ)ના ધારાધોરણો તૈયાર કરવાની સાથે સાથે વાયુ પ્રદૂષણના માપદંડો બનાવવા તેમજ આવા સ્થળો ઓળખવા તથા જોખમી કચરાના નિકાલની પદ્ધિતઓ અને પ્રક્રિયાઓનો વિકાસ કરવાથી સિદ્ધ થઇ શકે છે. પરંતુ આ દિશામા ઠોસ કામ કરવાના બદલે પ્રદુષણ નિયંત્રણ મા હોવાનુ આકડાની માયાજાળથી કુનેહ પુર્વક જાહેર કરી દે છે,

વિશ્ર્વ કક્ષાએ પ્રદુષણવાળા વિસ્તારોમા જામનગર પણ સારૂ એવુ સ્થાન ધરાવે છે, તે આ વિભાગ માટે શરમજનક છે માટે કોઇના ઢાંકપિછોડા,રક્ષણ, કરવા ને બદલે અને પેરોલ પર રહેવાના બદલે ઠોસ પગલા આ વિભાગ  લેવા માંડે તો બે પાંચ ટકા તો પરિસ્થિતિ સુધરી શકે તેવી સંભાવના છે.