જનજીવન પર જોખમ વધારતા પાણી અને હવા પ્રદૂષણ

તંત્રને ઢંઢોળવા લોકો આગળ આવે...

જનજીવન પર જોખમ વધારતા પાણી અને હવા પ્રદૂષણ
file image

જામનગર:દેવભૂમિ દ્વારકા:

પાણી અને હવા પ્રદુષિત થાય ત્યારે જનજીવન ઉપર જોખમ વધે છે, માટે તંત્રોની સાથે લોકોએ જાગૃતતા વધારી તંત્ર કચાસ રાખે તો ઢંઢોળવુ જોઇએ, જ્યારે ઝેરી પદાર્થો સરોવરો, ઝરણાઓ, નદીઓ, સમુદ્રો, અને બીજા પ્રવાહી એકમોમાં દાખલ થાય છે,તેઓ ઓગળી જાય છે અથવા પાણીમાં તરતા રહે છે અથવા તળિયે જમા થાય છે.આના પરીણામે જળપ્રદૂષિત થાય છે જેથી કરીને પાણીની ગુણવત્તા વધુ બગડે છે,જે જળીય પરિતંત્રને અસર કરે છે.પ્રદૂષકો નિષ્ક્રિય થઈ શકે છે અને તળિયા પરના નિક્ષેપોને અસર કરી શકે છે.

જળ પ્રદૂષણના પ્રભાવો માત્ર લોકોને જ અભિભૂત નથી કરતી પણ પ્રાણીઓ,  માછલીઓ અને પક્ષીઓને પણ અભિભૂત કરે છે.પ્રદૂષિત પાણી એ પીવા માટે, નવનિર્માણ, ખેતી અને ઉદ્યોગો માટે અનુચિત છે.તે સરોવરો અને નદીઓને સુંદરતાને ઘટાડે છે. હાનિકારક પદાર્થોના વિસર્જન દ્વારા હવામાં થતી અશુદ્ધિઓ એટલે હવા પ્રદૂષણ...હવા પ્રદૂષણથી આરોગ્યની સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી શકે છે અને તે પર્યાવરણ અને સાધનસંપત્તિને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.તે વાતાવરણમાંના સંરક્ષક ઓઝોન સ્તરને પાતળું બનાવી રહ્યું છે,જેના પરીણામે હવામાનમાં પરિવર્તન થાય છે. ઉદ્યોગો, વાહનો, પ્રદૂષણમાં વધારો, અને શહેરીકરણ એ હવા પ્રદૂષણ માટે જવાબદાર અમુક મહત્વના પરિબળો છે.વિવિધ કારણોસર હવા પ્રદૂષણ થાય છે,તે બધા જ માનવીના નિયંત્રણમાં નથી. રણપ્રદેશોમાં રેતીના વાવાઝોડાઓ અને જંગલની આગો અને ઘાસથી થતી આગોનો ધુમાડો રસાયણો પેદા કરે છે અને હવાના પ્રદૂષણમાં ઉમેરો કરે છે.