બહારનાં બધાં જ મંદિરનાં દ્વાર બંધ છે ત્યારે અંદરના પરમાત્માને ઓળખવાનો યોગ્ય સમય:શ્રી શિવકૃપાનંદ સ્વામીજી

તા.૨૩ થી ૩૦ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ સમર્પણ ધ્યાનયોગ શિબિરનું પ્રસારણ

બહારનાં બધાં જ મંદિરનાં દ્વાર બંધ છે ત્યારે અંદરના પરમાત્માને ઓળખવાનો યોગ્ય સમય:શ્રી શિવકૃપાનંદ સ્વામીજી

Mysamachar.in-જામનગર

સમર્પણ ધ્યાનયોગ સંસ્કારના પ્રણેતા સદગુરુ શ્રી શિવકૃપાનંદ સ્વામીજીએ હમણાંના પોતાના એક સંદેશમાં કહ્યું, "'વર્તમાન સમય' એક અલગ જ સમયકાળ છે. આવો સમય તમારા જીવનમાં આવ્યો નથી અને હવે પછી આવશે પણ નહીં. પ્રત્યેક  દિવસ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, કેમ કે આ દિવસોમાં જો તમે ભીતર જશો તો ભીતર વધુ ભીતર ઊતરતા જશો અને જો બહાર જશો તો બહાર વધુ બહાર જતા રહેશો.

સકારાત્મક સામૂહિકતા સાથે જોડાવાની પ્રેરણા આપતાં આગળ જણાવે છે, "તમે કેવી સામૂહિકતા સાથે જોડાઓ છો અને તમારું ચિત્ત ક્યાં છે, બધું જ આ બે વાત પર નિર્ભર છે. તમારું ચિત્ત અંદરની દિશામાં પ્રયાણ કરે એટલે વારંવાર શિબિરોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ સમય તો પૂર્ણિમાની રાત્રિનો સમય છે. પૂર્ણિમાની રાત્રે એક જ ચંદ્રમા હોય છે. પરંતુ તેનો સકારાત્મક અને નકારાત્મક  પ્રભાવ હોય છે. એ પ્રિયતમાથી વિખૂટા પડેલા પ્રેમીને દુઃખી કરી દે છે અને જે પ્રિયતમાની સાથે છે, તેને આનંદથી ભરી દે છે. એટલે જ આ સમયે પરમાત્મારૂપી પ્રિયતમાની સાથે રહો."

એમની પ્રેરણાથી આગામી તા.૨૩ એપ્રિલથી ૩૦ એપ્રિલ સુધી બપોરે ૪ વાગ્યાથી યૂ ટ્યુબ પર સમર્પણ ધ્યાનયોગની 'અનુભૂતિ સમર્પણ' ચેનલ  અને સમર્પણ ધ્યાનયોગની વેબસાઇટ પર 'સમર્પણ ધ્યાન મહાશિબિર સુરત, ૨૦૦૬નું પ્રસારણ કરવામાં આવશે. સદગુરુ શ્રી શિવકૃપાનંદ સ્વામીજી સમજાવે છે, "મહાશિબિર તો એક માર્ગ છે, જેના દ્વારા ગુરુશક્તિઓ તમારા ઘર સુધી પહોંચી રહી છે. બસ, હ્રદયનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખો, રોજ ૩૦ મિનિટ નિયમિત ધ્યાન કરો." શિબિરના વિષયમાં વિશેષ માહિતી મેળવવા અને શિબિરનો લાભ લેવા માટે સમર્પણ ધ્યાનયોગની વેબસાઇટ www.samarpanmeditation.orgની મુલાકાત લઈ શકો છો.