મામલતદાર, સર્કલ ઓફીસર, નાયબ મામલતદાર અને ક્લાર્ક લાંચ લેતા ઝડપાઈ ગયા

મામલતદાર કચેરીમાં જ લાંચ લેવાઈ અને એસીબીએ દબોચ્યા

મામલતદાર, સર્કલ ઓફીસર, નાયબ મામલતદાર અને ક્લાર્ક લાંચ લેતા ઝડપાઈ ગયા

Mysamachar.in-નવસારી

રાજ્યમાં એક તરફ લોકડાઉન પાર્ટ 4 ની અમલવારી ચાલી રહી છે, તો બીજી તરફ લાંચિયાબાબુઓ લાંચ લેવાનો એક પણ મોકો ચૂકવા માંગતા નથી એવામાં નવસારી ગ્રામ્ય મામલતદાર કચેરીમાં એસીબીને મોટી સફળતા મળી છે, અને મામલતદાર, નાયબ મામલતદાર સહિતના સ્ટાફને રંગેહાથ લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા છે,આ કેસના ફરિયાદી માટી ખનન અંગેની પરમીટ મેળવી છુટક માટી વેચાણ કરવાનો ધંઘો કરતા હોય અને માટીના ટ્રકો રોયલ્ટી પાસ હોવા છતા જમા કરેલ હતા તે ટ્રકો છોડાવવા માટે ફરીયાદી નવસારી ગ્રામ્ય મામલતદાર, યશપાલ ગઢવીને મળતા તેઓએ શૈલેષભાઇ. રબારી જે કચેરીના  સર્કલ  ઓફીસરને મળી મળી વ્યવહારની લેવડદેવડ કરી લેવા જણાવતા ફરીયાદી મળતા રૂ.૧,૧૦,૦૦૦/- ની લાંચની માંગણી કરેલ અને જે-તે વખતે શૈલેશ રબારી સર્કલ ઓફીસરના  કહેવાથી નાયબ મામલતદાર સંજય દેસાઈને ફરીયાદીએ રૂ.૨૦,૦૦૦/- લાંચ પેટે આપેલા અને બાકીના રૂ. ૯૦,૦૦૦/- આપવાના બાકી હોય, અને મામલતદાર સહીત સર્કલ ઓફીસર અને નાયબ મામલતદાર એકબીજાની મેળાપીપણામાં રૂ. ૯૦,૦૦૦/- લાંચ પેટે માંગણી કરતા હતા.

જે લાંચની રકમ ફરીયાદી આપવા માંગતા ન હોય, ફરીયાદીએ નવસારી એ.સી.બી. નો સંપર્ક કરી ફરીયાદ આપતા જે આધારે આજરોજ લાંચના છટકાનું આયોજન કરતા છટકા દરમ્યાન આ કામના મામલતદાર યશપાલ ગઢવીએ ફરીયાદીને લાંચની રકમ સર્કલ ઓફીસર શૈલેશ રબારી ને આપવા જણાવતા ફરીયાદી એ સર્કલ ઓફીસરને મળતા વાતચીત કરી લાંચની રકમની માંગણી કરી અને તે લાંચની રકમ રૂ. ૯૦,૦૦૦/- નાયબ માલમતદારને આપવા જણાવી તેને સ્વીકારી લઇ આ લાંચની રકમ સ્વીકારી આ લાંચની રકમ ક્લાર્ક સંજય દેસાઈને આપી એકબીજાની મદદગારી કરી લાંચ મેળવતા પકડાઈ જતા મામલતદાર ઓફિસમાં સોંપો પડી જવા પામ્યો હતો