જામનગર: ૫ વાગ્યા સુધીમાં જીલ્લામાં ૫૪.૧૪% મતદાન

જાણો કઈ બેઠક પર કેટલું મતદાન

જામનગર: ૫ વાગ્યા સુધીમાં જીલ્લામાં ૫૪.૧૪% મતદાન

Mysamachar.in-જામનગર:

જામનગર લોકસભાની ૭૬-કાલાવડ બેઠક પર ૫૨.૭૨%, ૭૭-જામનગર ગ્રામ્ય બેઠક પર ૫૯.૬૬%, ૭૮-જામનગર બેઠક પર ૫૮.૦૭% અને ૭૯-જામનગર બેઠક પર ૫૭.૩૮%, ૮૦-જામજોધપુર બેઠક પર ૪૮.૧૫%, ૮૧-ખંભાળિયા બેઠક પર ૫૪.૦૦%, ૮૨-દ્વારકા બેઠક પર ૪૯.૫૨% જેવુ સરેરાશ મતદાન યોજાયું છે.