જામનગર:૧ વાગ્યા સુધીમાં જીલ્લામાં ૩૫.૧૨% મતદાન

જાણો કઈ બેઠક પર કેટલું મતદાન

જામનગર:૧ વાગ્યા સુધીમાં જીલ્લામાં ૩૫.૧૨% મતદાન

Mysamachar.in-જામનગર:

જામનગર લોકસભાની ૭૬-કાલાવડ બેઠક પર ૩૬.૯૦%, ૭૭-જામનગર ગ્રામ્ય બેઠક પર ૩૭.૭૫%, ૭૮-જામનગર બેઠક પર ૩૭.૮% અને ૭૯-જામનગર બેઠક પર ૩૪.૯૨%, ૮૦-જામજોધપુર બેઠક પર ૩૧.૧%, ૮૧-ખંભાળિયા બેઠક પર ૩૬.૦૦%, ૮૨-દ્વારકા બેઠક પર ૩૧.૫૮% જેવુ સરેરાશ મતદાન યોજાયું છે.